Sportovní club
Jedličkova ústavu Praha, o.s.

V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2
NOVÉ č.ú.: 2109512498/2700       IČO: 62933744       tel.: 241083104


 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

SC JÚ PRAHA

Propagujte i svojí stránku
 
 

 

  počítadlo přístupů


 
  aktualizováno 8. 4. 2014

 


DOKUMENTY
 


Stanovy SC JÚ Praha

Přihláška k registraci do SC JÚ Praha

Valná hromada SC JÚ Praha
- Program valné hromady 2014
- Zápis valné hromady 10. 4. 2014
- Program valné hromady 2013
- Zápis valné hromady 6. 3. 2013
- Program valné hromady 2012
- Zápis valné hromady 5. 3. 2012
- Program valné hromady 2011
- Zápis valné hromady 9. 3. 2011

Výroční zpráva SC JÚ Praha
- Výroční zpráva za rok 2013
- Výroční zpráva za rok 2012
- Výroční zpráva za rok 2011
- Výroční zpráva za rok 2010

- Výroční zpráva za rok 2009
- Výroční zpráva za rok 2008

Potvrzení o preventivní lékařské prohlídce 2014


PF 2014


 

PARTNEŘI
SC JÚ PRAHA
2 0 1 4