Sportovní Club Jedličkova ústavu Praha, z.s.

V Pevnosti 13/4, 128 41 Praha 2 č.ú.: 2109512498/2700 IČO: 62933744 tel.: 241083104 registrace u Městského soudu v Praze, spis.zn.: L 6105

Partneři

PARTNEŘI

Sportovního clubu Jedličkova ústavu Praha

     Naše činnost klade velké nároky na finanční a materiální zabezpečení. Hlavní výdaje jsou na krytí dopravy (na tréninky, závody, soustředění, organizace akcí) a zajištění kvalitních sportovních potřeb (oblečení, obuvi, spec. náčiní). Většina našich sportovců je na spodní sociální úrovni, a proto se nemohou finančně podílet na zakoupení sportovního vybavení. Z výše uvedených důvodů je úkolem SC JÚ Praha zabezpečit podmínky ke sportování zdravotně postižených.

     Všem dárcům a partnerů děkujeme za podporu a těšíme se na další spolupráci.

SEZNAM PARTNERŮ SC JÚ PRAHA
Jedličkův ústav a školy
Hlavní město Praha
UniCredit Bank
con4PAS, s.r.o.
Isostar
3M
Kooperativa
Nadace JÚ
Auto Podbabská
Vitalitas pojišťovna, a.s.
Alpine pro Stores, s.r.o.
Canaria travel
Progress Cycle, a.s.
Holiday Inn – Prague congress centre
Otto Bock ČR s.r.o.
Nike
Nev-Dama
Genesy
Outdoor Aktivity s.r.o
S-Mobil s.r.o.
Česká federace Spastic handicap, o.s.
MŠMT
Sportovní Club Jedličkova ústavu Praha, z.s. © 2016 Staré webové stránky