Sportovní Club Jedličkova ústavu Praha, z.s.

V Pevnosti 13/4, 128 41 Praha 2 č.ú.: 2109512498/2700 IČO: 62933744 tel.: 241083104 registrace u Městského soudu v Praze, spis.zn.: L 6105

Nabídka pro nové partnery

NABÍDKA MOŽNOSTÍ PODPORY
Sportovního clubu Jedličkova ústavu Praha

Formou daru – finanční částky nebo věcného daru:
– hodnota věcného daru bude vyčíslena v darovací smlouvě
– pro dárce možnost odečtu do 5% z daňového základu dárce (právnická osoba),
   10% pro fyzické osoby
– dar již pro nás nepodléhá zdanění

Formou smlouvy o reklamě:
– pro partnera se jedná o nákladovou položku v plné výši poskytnuté částky
– na naší straně podléhá částka dani z příjmu právnických osob

Formou smlouvy o poskytnutí vzájemného plnění:
– ve stejné hodnotě jako je vyčíslena cena produktu (služby) poskytneme reklamu
– faktury ve stejné výši budou vyrovnány zápočtem
– z naší strany podléhá vyčíslená částka dani z příjmu právnických osob

PREZENTACE DÁRCŮ A PARTNERŮ:
– zveřejnění na webových stránkách
– v případě daru vázaného ke konkrétní akci, např. Mistrovství republiky, vyhlášení
   nejlepších sportovců, … , poděkování během akce, uvedení v propagačních
   materiálech k akci a umístění loga na akci
– inzerce v médiích dle aktuální situace

Sportovní Club Jedličkova ústavu Praha, z.s. © 2016 Staré webové stránky